COACHING


Coaching kan beskrivas som en samtalsmetod. Den bygger på att stärka den coahades egen förmåga att hjälpa sig själv. Detta genom att coachen genom bland annat tydliga målformuleringar och kraffulla frågor bidrar till att skapa insikter. Syftet med coaching är att frambringa handling, fördjupa lärandet och stärka självet. Samtalen är framåtblickande och lösningsfokuserade. Coachingrelationen är jämlik och coachen bidrar med sin kunskap som processledare och den coachade med sina erfarenheter och aktiva deltagande. Coaching kan sägas ha en terapeutisk effekt men den ska särkiljas från terapi då det inte sker någon behandling av hälsoproblem el diagnostisering. 

RELATIONISTISKT SYNSÄTT


Jag arbetar efter Jesper Juuls (1948- 2019) relationistiska synsätt. Jesper Juul är en dansk familjeterapeut och har skrivit ett antal böcker kring föräldraledarskap.  Han är också grundare till FamilyLab. Det relationistiska  förhållningssättet bygger på en en jämlik relation mellan barn och vuxna och ett tydligt föräldraledarskap från de vuxna. En sådan relation bygger på autenticitet, lika värde, integritet och ansvar. Han utgår från att barnet är kompetent i den bemärkelsen att det på ett ärligt sätt visar sina gränser och sina behov. 


"Håll ett öga på barnets reaktioner och ta dem på allvar".

Jesper Juul

OM MIG


Jag heter Ella Meyrell och är socionom, barnskötare och certifierad Föräldra-och familjecoach. Jag är certifierad enligt branchorganisationen EMCC (European Mentoring and Coaching Council) och en del av nätverket ABLCs (The Association of Business and Leadership Coaching) nätverk genom FamilyLab där jag gick utbildningen. Jag har lång erfarenhet av arbete i förskola, skola och öppen förskola. I övrigt är jag mamma till två barn genom adoption och har erfarenhet och kunskaper även kring detta.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna